MBAHET TRAJNIMI ONLINE PËR PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË KUNDËRSHTIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

Prishtinë, 11/12/2020

Është mbajtur trajnimi online për procedurat e shyrtimit të kundërshtimeve të markave tregtare, baza relative për refuzimin e markave tregtare. Ky trajnim është mundësuar nga projekti EU-IPR me trajnuesit nga Italia Z.Giulio Cesar Gzanetti dhe Mauro Delluniversita