U MBAJT TAKIMI SEKTORIAL PËR VRESHTARI DHE VERËRARI

Prishtinë, 04/03/2021

Drejtori i Agjencisë, Z. Gashi, mori pjesën në takimin e rregullt të organizuar nga Departamenti për Vreshtari dhe Verërari, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

Në takim u diskutuan të dhënat e fundit sektoriale në Vreshtari dhe Verërari, të cilat përfshinë deklarimet apo raportet nga viti 2020, aplikacioni për Treguesit Gjeografikë për verën “Rahoveci” dhe diskutimet mbi harmonizimin e bazës ligjore ne raport me zhvillimet e sektorit të vreshtarisë dhe verërarisë.

Z. Gashi theksoi se në vitin paraprak Agjencia për Pronësi Industriale kishte parashikuar realizmin e trajnimit për komisionin e treguesve gjeografikë, por për shkak të masave anti-covid ky trajnim nuk eshtë mbajtur.

Plani sektorial për Treguesit Gjeografikë për vitin 2021 është fuqizimi i kapaciteteve të komisionit për treguesit gjeografike, realizimi i trajnimit për ekzaminimin e aplikacioneve. Si produkt do të kemi regjistrimin e treguesit të parë gjeografikë në Kosovë. Ndër të tjera është paraparë organizimi i aktiviteteve informuese me prodhuesit tradicional të produkteve vendore, mbi rëndësine e mbrojtjes së produkteve të tyre me tregues gjeografikë

Sa i përket legjislacionit, ajo është komplete, dhe nuk parashikohet ndryshimet në legjislacion. Fusha mbulohet nga: