U publikuan librat komikë për Marka Tregtare dhe Patenta

Prishtinë, 10/06/2021

Me mbështetjen e projektit të EU për pronësinë intelektuale, u publikuan librat komikë për marka tregtare dhe patenta.

Këto libra ofrojnë informata mbi njohuritë themelore mbi këto objekte të pronësisë industriale permës ilustrimeve me fotografi.

Për ti shkarkuar këto libra klikoni në linkun Librat Komikë