Agjencia për Pronësi Industriale ishte pjesë e forumit organizuar nga Oda Amerikane e Kosovës

Prishtinë, 12/11/2021

Në kuadër të shënimit të Javës Globale të Ndërmarrësisë, Oda Amerikane e Kosovës organizoi forum diskutimi mbi pronësinë intelektuale.

Z. Dukaj foli mbi rëndësinë e pronësisë industriale, mbrojtjen e tyre dhe rëndësinë e objekteve të pronësisë industriale për bizneset në veçanti.