Buletini Zyrtar Nr. 100

Prishtinë, 07/12/2021

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 100

Buletini Zyrtar Nr. 100 përmban regjistrime të patentave, regjistrime të dizajneve industriale dhe ndryshime, vazhdime në regjistër për këto objekte të pronësisë industriale.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 100