Buletini Zyrtar Nr. 101

Prishtinë, 10/12/2021

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 101

Buletini Zyrtar Nr. 101 përmban marka tregtare të regjistruara, vazhdime të regjistrimit të markave tregtare dhe ndryshime në regjistër të markave tregtare.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 101