Promovimi i Pronësisë Industriale në Jakova Innovation Center

Prishtinë, 20/12/2021

Agjencia për Pronësi Industriale së bashku me projektin e EU, IPR Project dhe Zyrën për Drejtat e Autorit realizuan një aktivitet për promovimin e pronësisë intelektuale

Agjencia për Pronësi Industriale u përfaqësua nga zyrtarja për promovim, znj. Besa Rama, e cila prezantoi pronësinë industriale dhe në veçanti mbrojtjen e produkteve me markë tregtare, patentë apo dizajn industrial