Buletini Zyrtar Nr. 109

Prishtine, 21/02/2023

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 109

Buletini nr. 109 përmban regjistrime të markave tregtare, vazhdime dhe ndryshime në regjistër të markave tregtare.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 109