Seminar me bizneset anëtare të Odës Amerikane të Kosovës

Prishtine, 13/04/2023

Agjencia për Pronësi Industriale së bashku me Zyrën për të Drejtat e Autorit mbajtën seminarin me bizneset e Odës Amerikane të Kosovës.

Në këtë seminar u diskutua mbi pronësinë intelektuale në veçanti për "Si të mbroni identitetin tuaj të biznesit nga konkurrentët përmes pronës intelektuale".

Z. Dukaj gjatë prezantimit të tij theksoi se të drejtat e pronësisë intelektuale ofrojnë stimuj për individët dhe kompanitë për të investuar në kërkime dhe zhvillim. Mbrojtja e patentave, për shembull, u jep shpikësve të drejta ekskluzive për shpikjen e tyre për një periudhë të kufizuar, duke siguruar një avantazh konkurrues dhe duke u mundësuar atyre të rikuperojnë investimin e tyre. Ky ekskluzivitet mund të inkurajojë bizneset të investojnë në R&D, duke rezultuar në produkte dhe teknologji të reja.

Ky seminar ishte pjesë e organizimeve të cilat i paraprijnë Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale.