Aktivitetet për shënimin e Ditës Botërore të PI në media

Prishtine, 25/04/2023

Sot Agjencia për Pronësi Industriale së bashku me Zyrën për të Drejtat e Autorit morën pjesë në 2 aktivitete të ndara për promovimin e pronësisë intelektuale në mediat elektronike.

Promovimet u mbajtën në RTK, RTV 21 dhe ATV, ku përfaqësuesit e 2 zyrave folën për rëndësinë e mbrojtjes së pronësisë intelektuale.

Këto aktivitete i kanë paraprijë organizimit të Konferencës për Shënimin e Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale.