Buletini Zyrtar Nr. 112

Prishtine, 22/08/2023

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 112

Buletini përmban marka tregtare të regjistruara, vazhdime dhe ndryshime në regjistër të markave tregtare. Buletini 112 përmban dhe patentat e regjistruara, ndryshime dhe vendimet e tërësishme e të pjesërishme të patentave. Dizjanet industriale të regjistruara dhe vazhdimet e dizajnëve janë po ashtu të publikuara në Buletinin 112.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 112