Vizitë në Panairin e Përgjithshëm Ndërkombëtar “Prishtina 2018”

Prishtine, 20/04/2018

Agjencia për Pronësi Industriale, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Dogana e Kosovës, realizuan vizitë në Panairin e Përgjithshëm Ndëkombëtar “Prishtina 2018”.

Gjatë kësaj vizite u informuan bizneset mbi të drejtat e pronësisë intelektuale, dhe u inkurajuan të aplikojnë për mbrojtjen e produkteve të tyre me pronësi intelektuale.