Buletini Zyrtar Nr. 68

Prishtine, 03/05/2018

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 68

Buletini nr. 68 përmban aplikime të markave tregtare. Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 68