Buletini Zyrtar Nr. 69

Prishtine, 07/06/2018

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 69

Buletini nr. 69 përmban aplikime të markave tregtare. Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 69