Buletini Zyrtar Nr. 70

Prishtine, 01/08/2018

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 70

Buletini nr. 70 përmban aplikime të markave tregtare. Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar nr. 70