Buletini Zyrtar Nr. 73

Prishtinë, 01/11/2018

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 73

Buletini nr. 73 përmban aplikime të markave tregtare. Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 73