Djathi i Sharrit si Tregues Gjeografikë

Prishtinë, 12/11/2018

Gjatë kësaj javë do të mbahet seminari për finalizimin e specifikacionit të Djathit të Sharrit, si produkt potencial për tu mbrojtur si tregues gjeografikë në Kosovë.

Ky seminar mbështetet nga programi TAIEX, Ambasada Franceze dhe Instituti për Pronësi Intelektuale.

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, z. Endrit Shala konfirmoi përkrahjen e Qeverisë së Kosovës për zhvillimin e fushës së treguesit gjeografikë.

Në takim prezentoi dhe shkëlqesia e tij, Ambasadori Francez, z. Didier Chabert.

Seminari do të mbahet gjatë tërë javës në 2 vende, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ku do të prezentojnë institucionet përgjegjëse, dhe në Prizren, seminari do të fokusohet në takimet me fermerët.

Ms. Stephanie Duchet do të jetë prezentuese e temave, eksperte franceze në fushën e treguesit gjeografikë.