Seminari për Dizajnin Industrial

Prishtinë, 14/11/2018

Me organizimin e projektit të EU, po mbahet seminari 2 ditor për Dizajnin Industrial. Ky seminar do të fokusohet në procedurën e ekzaminimit të dizajnit industrial.

Projekti ka angazhuar eksperten Arife Yilmaz për mbajtjen e ligjeratave të fushës së Dizajnit Industrial.