Buletini Zyrtar Nr. 74

Prishtinë, 03/01/2019

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 74

Buletini nr. 74 përmban aplikime të markave tregtare. Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 74