Pronësia Intelektuale në Kosovë dhe BE

Prishtinë, 21/01/2019

Me organizimin e Odën Amerikane të Kosovës, u mbajt punëtoria me temën “Pronësia Intelektuale në Kosovë dhe BE”

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Pronësi Industriale, Zt. Gashi, ishte pjesë e panelit. Zt. Gashi foli mbi gjendjen e pronësisë industriale në Kosovë, të arrituar dhe sfidat në implementimin e obligimeve të dalura nga MSA.