Trajnim në fushën e pronësisë industriale

Prishtinë, 23/05/2019

Me mbështetjen e projektit të twinningut “Përkrahja e Institucioneve të Kosovës për Implementimin e MSA”, u mbajt trajnimi 3 ditor në fushën e pronësisë industriale.

Trajnimi kishte target zyrtarët e institucioneve në fushën e IP si Agjencia për Pronësi Industriale, Dogana, Inspektorati i Tregut, Policia dhe Zyra e Integrimeve.

Gjatë trajnimit, për të cilën u angazhuan ekspertët e fushën së IP nga Kroacia, u diskutuan me pjesmarrësit qështjet kryesore të mbrotjes së objekteve të pronësisë industriale, patenat, markat tregtare, dizajni industrial, topografitë e qarqeve të integrume dhe sekretet tregtare.