VIZITË NGA STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË SHKENCAVE TË APLIKUARA - FERIZAJ

Prishtinë, 09/01/2020

Një grup i studentëve të programit master nga Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit, vizituan Agjencinë për Pronësi Industriale.

Studentët i mirëpriti Drejtori i Agjencisë, Z. Gashi. i cili foli mbi detyrat dhe përgjegjësitë e Agjencisë. Studentët u interesuan mbi regjistrimin e objekteve të pronësisë industriale, konkretisht mbrotjen e dizajnit industrial.