Buletini Zyrtar Nr. 90

Prishtinë, 04/08/2020

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 90

Buletini Nr. 90 përmban regjistrime të patentave, ndryshime në regjistër të patentave, regjistrime të dizajneve industriale dhe ndryshime në regjistër të dizajneve industriale.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 90