Kërkesë për Praktikant

02/02/2022

Projekti i Bashkimi Europian “Intellectual Property Rights Project”, në kuadër të Komponentës 2 të planit të punës, publikon kërkesën për praktikant pranë Agjencisë për Pronësi Industriale.

Projekt IPR në kuadër të komponentës 2, lidhur me akitivitetin: Forcimi i Kapaciteteve Administrative Institucionale, mbështetje për Agjencisë për Pronësi Industriale, publikon thirrjen për rekrutimin e praktikantëve të cilat do të mbështesin Agjencinë për realizmin e aktiviteteve të saja.

Kjo thirrje për aplikim do të jetë e hapur deri më datë 20 Shkurt 2022. Bashkangjitur gjeni thirrjen me detajet për kushtet dhe mënyrën e aplikimit.

Kliko këtu për të shkuar tek shpallja