Buletini Zyrtar Nr. 59

31/03/2017

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar buletinin nr. 59, buletini përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja e buletinit bëhet më 30/06/2017

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 59