Mbahet takimi i Komitetit Drejtues të Projektit të EU

10/03/2022

Është mbajtur takimi në radhë i Komitetit Drejtues të Projektit të EU “Mbështetje për sistemin e Pronësisë Intelektuale në Kosovë”

Gjatë periudhës raportuese Korrik – Dhjetor 2021, u realizuan shumë aktivitete në fushën e pronësisë industriale, si reforma ligjore, fuqizimi i kapaciteteve administrative dhe promovimi i pronësisë industriale.

Drejtori, Z. Dukaj në fjalën e tij falenderoi përfaqësuesit e EU dhe lideren e projektit për angazhimin në mbështetjen e sistemit të pronësisë intelektuale.

Takimet e Komitetit Drejtues mbahen në periudha 6 mujore, ku diskutohet progresi i arritur dhe vështirësitë në realizimin e aktiviteteve.