Buletini Zyrtar Nr. 60

02/05/2017

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar buletinin nr. 60, buletini përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja e buletinit bëhet më 02/08/2017

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 60