Buletini Zyrtar Nr. 61

03/07/2017

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 61

Buletini nr. 61 përmban aplikime të markave tregtare, marka tregtare të regjistruara, vazhdime të regjistrimit të markave tregtare, ndryshime në regjistër të markave tregtare. Mbyllja e buletinit bëhet më 03/10/2017.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 61