Buletini Zyrtar Nr. 62

04/09/2017

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 62

Buletini nr. 62 përmban regjistrime të patentave, ndryshime në regjistër të patentave dhe regjistrimet e patentave pas dorëzimit të dëshmisë së patentueshmërisë

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 62