Buletini Zyrtar Nr. 63

04/09/2017

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 63

Buletini nr. 63 përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja e buletinit bëhet më 04/12/2017.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 63