Buletini Zyrtar Nr. 64

01/11/2017

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 64

Buletini nr. 64 përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja e buletinit bëhet më 01/02/2018.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 64