Regjistri online

27/12/2017

Agjencia për Pronësi Industriale publikon regjistrin online

Agjencia për Pronësi Industriale ju njofton se në bazë të mandatit të saj ligjor për bërjen publike të regjistrave të saj, ka publikuar regjistrin online apo data bazën e saj në web faqen e saj.

Ju njoftojmë se informacioni i regjistrave on line është vetëm ORIENTUES

Linku  për qasje https://kipa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,55