Buletini Zyrtar Nr. 57

01/02/2017

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 57

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar buletinin nr. 57, buletini përmban aplikimet e markave tregtare. Mbyllja e buletinit bëhet më 01/05/2017.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Nr. 57