Buletini Zyrtar Nr. 58

01/03/2017

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 58

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar buletinin nr. 58, buletini përmban aplikime të markave tregtare, marka tregtare të regjistruara, vazhdime të regjistrimit të markave tregtare, ndryshime në regjistër të markave tregtare. Mbyllja e buletinit bëhet më 01/06/2017.

Për ta shkarkuar buletinin, kliko në linkun Buletini Zyrtar Nr. 58