Buletini Zyrtar Nr. 69

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 69 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 68

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 68 më shumë

U shënua Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale

Agjencia për Pronësi Industriale, Zyra për të Drejtat e Autori dhe të Drejtat e Përafërta dhe Dogana e Kosovës, organiz... më shumë

Diskutim në Innovation Centre Kosova

Agjencia për Pronësi Industriale, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Dogana e Kosovës dhe Innova... më shumë

Vizitë në Panairin e Përgjithshëm Ndërkombëtar “Prishtina ...

Agjencia për Pronësi Industriale, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Dogana e Kosovës, realizuan... më shumë

Ligjeratë në Fakultetin Juridik

Me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale, 26 Prill, institucionet ndërlidhëse të fushës së pron... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 67

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 67 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 66

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar më shumë

Takim ndërmjet Agjencisë së Pronësisë Industriale dhe Entit...

Për vizitë pranë Agjencisë  për Pronësi Industriale qëndroi delegacioni nga Enti Shtetror për Pronësi Industriale i Rep... më shumë

Regjistri online

Agjencia për Pronësi Industriale publikon regjistrin online më shumë

Fletëpagesa Digjitale

Agjencia e Pronësisë Industriale ka filluar me ofrimin e shërbimeve përmes ueb faqës së saj më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 65

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 65 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 64

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 64 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 63

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 63 më shumë

Prev 1 2 Next