Buletini Zyrtar Nr. 64

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 64 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 63

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 63 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 62

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 62 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 61

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 61 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 60

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar buletinin nr. 60, buletini përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja ... më shumë

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale

Agjencia e Pronësisë Industriale në bashkëpunim me Zyrën për të Drejtat e Autorit, Doganën e Kosovës, Inspektoratin e T... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 59

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar buletinin nr. 59, buletini përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja ... më shumë

U mbajt takimi i Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektua...

Këshilli Shtetëror për Pronësi Intelektuale mbajt takimin e radhës. Drejtori i Agjencisë për Pronësi Industriale z. Xha... më shumë

Seminar në fushën e Treguesve Gjeografikë

Agjencia e Pronësisë Industriale të Kosovës (API), me mbështetjen e Zyrës së Komisionit Evropian, përmes projektit TAIE... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 58

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 58 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 57

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 57 më shumë

Drejtori i Agjencisë së Pronësisë Industriale z. Xhafer Tah...

Delegacioni nga danimarka në përbërje të Keld Nymann Jensen – Zëvendës Drejtor Gjeneral i Zyrës dhe z. Michael Poulsen ... më shumë

Vizitë Zyrës Shtetrore të Pronësisë Intelektuale të Republi...

Delegacioni i Agjencisë së Pronësisë Industriale kreu një vizitë pune në Zyrën Shtetrore të Pronësisë Intelektuale të R... më shumë

Agjencia e Pronësisë Industriale organizoi punëtori me prod...

Me organizim të Agjencisë për Pronësi Industriale (API) dhe të mbështetur nga programi TAIEX, në Prizren, po mbahet pun... më shumë

Prev 1 2 Next