Pronësia Intelektuale në Kosovë dhe BE

Me organizimin e Odën Amerikane të Kosovës, u mbajt punëtoria me temën “Pronësia Intelektuale në Kosovë dhe BE” më shumë

Takim me Përfaqësuesit e Autorizuar në Fushën e Pronësisë I...

Agjencia për Pronësi Industriale organizoi takimin me Përfaqësuesit e Autorizuar në Fushën e Pronësisë Industriale më shumë

Raporti Vjetor i Punës për vitin 2018

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar raportin e punës për vitin 2018. më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 74

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 74 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 73

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 73 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 72

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 72 më shumë

Raporti mujor i Agjencisë për Pronësi Industriale

Me iniciativë të Drejtorit të Agjencisë për Pronësisë Industriale, zt. Nezir Gashi, është filluar me publikimin e rapor... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 71

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 71 më shumë

Prev 1 2 3 Next