Buletini Zyrtar Nr. 60

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar buletinin nr. 60, buletini përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja ... më shumë

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale

Agjencia e Pronësisë Industriale në bashkëpunim me Zyrën për të Drejtat e Autorit, Doganën e Kosovës, Inspektoratin e T... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 59

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar buletinin nr. 59, buletini përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja ... më shumë

U mbajt takimi i Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektua...

Këshilli Shtetëror për Pronësi Intelektuale mbajt takimin e radhës. Drejtori i Agjencisë për Pronësi Industriale z. Xha... më shumë

Seminar në fushën e Treguesve Gjeografikë

Agjencia e Pronësisë Industriale të Kosovës (API), me mbështetjen e Zyrës së Komisionit Evropian, përmes projektit TAIE... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 58

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 58 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 57

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 57 më shumë

Drejtori i Agjencisë së Pronësisë Industriale z. Xhafer Tah...

Delegacioni nga danimarka në përbërje të Keld Nymann Jensen – Zëvendës Drejtor Gjeneral i Zyrës dhe z. Michael Poulsen ... më shumë

Vizitë Zyrës Shtetrore të Pronësisë Intelektuale të Republi...

Delegacioni i Agjencisë së Pronësisë Industriale kreu një vizitë pune në Zyrën Shtetrore të Pronësisë Intelektuale të R... më shumë

Agjencia e Pronësisë Industriale organizoi punëtori me prod...

Me organizim të Agjencisë për Pronësi Industriale (API) dhe të mbështetur nga programi TAIEX, në Prizren, po mbahet pun... më shumë

U mbajt takimi i Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektua...

Më datën 31 mars 2016, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë u mbajt takimi i Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelek... më shumë