Buletini Zyrtar Nr. 106

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 106 më shumë

LIGJET E REJA NË FUQI

Pas publikimit të tyre në Gazetën Zyrtare, kanë hyrë në fuqi ligjet e reja që rregullojnë objektet e pronësisë industri... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 105

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 105 më shumë

U mbajtën disa aktivitete në fushën e treguesit gjeografikë

Projekti IPR në bashkëpunim me Agjencinë, organizuan disa aktivitete për ngritjen e kapaciteteve administrative dhe pro... më shumë

AKTIVITET PROMOVUES NË PANAIRIN E PËRGJITHSHËM NDËRKOMBËTAR...

Agjencia për Pronësi Industriale po merr pjesë në panairin ndërkombëtar “Prishtina 2022” më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 104

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 104 më shumë

26 Prill 2022 – Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale

Më 26 Prill të çdo viti, festohet Dita Botërore e Pronësisë Intelektulale për të promovuar rëndësinë e mbrojtjes së Pro... më shumë

Ligjeratë për pronësinë industriale në Universitetin “Isa B...

Në kuadër të muajit të pronësisë intelektuale, institucionet e pronësisë intelektuale mbajtën ligjeratë në Universiteti... më shumë

Pronësia Intelektuale në UBT

Në vazhdën e organizimit të aktiviteteve për shënimin e Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale, Agjencia për Pronësi ... më shumë

Promovim në Universitetin Politeknik të Tiranës

Në kuadër të zbatimit të marëveshjes së bashkëpunimit në mes Agjencisë për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 103

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 103 më shumë

Mbahet takimi i Komitetit Drejtues të Projektit të EU

Është mbajtur takimi në radhë i Komitetit Drejtues të Projektit të EU “Mbështetje për sistemin e Pronësisë Intelektuale... më shumë

Takim ndërmjet Agjencisë për Pronësi Industriale dhe Drejto...

Një delegacion i kryesuar nga Drejtoresha e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, Znj. Rovena Beqiraj, qëndroi për vizi... më shumë

LIGJET E REJA NË FUQI

Pas publikimit të tyre në Gazetën Zyrtare, kanë hyrë në fuqi ligjet e reja që rregullojnë objektet e pronësisë industri... më shumë

U MBAJT TAKIMI I GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E STRATEGJISË S...

Me mbështetjen e projektit të Bashkimit Europian, IPR Project, u mbajt takimi i radhës së grupit punues për hartimin e ... më shumë

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next