Buletini Zyrtar Nr. 103

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 103 më shumë

Mbahet takimi i Komitetit Drejtues të Projektit të EU

Është mbajtur takimi në radhë i Komitetit Drejtues të Projektit të EU “Mbështetje për sistemin e Pronësisë Intelektuale... më shumë

Takim ndërmjet Agjencisë për Pronësi Industriale dhe Drejto...

Një delegacion i kryesuar nga Drejtoresha e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, Znj. Rovena Beqiraj, qëndroi për vizi... më shumë

LIGJET E REJA NË FUQI

Pas publikimit të tyre në Gazetën Zyrtare, kanë hyrë në fuqi ligjet e reja që rregullojnë objektet e pronësisë industri... më shumë

U MBAJT TAKIMI I GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E STRATEGJISË S...

Me mbështetjen e projektit të Bashkimit Europian, IPR Project, u mbajt takimi i radhës së grupit punues për hartimin e ... më shumë

Kërkesë për Praktikant

Projekti i Bashkimi Europian “Intellectual Property Rights Project”, në kuadër të Komponentës 2 të planit të punës, pub... më shumë

OAK organizoi Sesion Informues për të drejtat e Pronësisë I...

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) në bashkëpunim me Agjencinë për Pronësi Industriale dhe IPR Project, organizoi Sesioni... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 102

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 102. më shumë

Promovimi i Pronësisë Industriale në Jakova Innovation Cent...

Agjencia për Pronësi Industriale së bashku me projektin e EU, IPR Project dhe Zyrën për Drejtat e Autorit realizuan një... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 101

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 101 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 100

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 100 më shumë

Agjencia për Pronësi Industriale ishte pjesë e forumit orga...

Në kuadër të shënimit të Javës Globale të Ndërmarrësisë, Oda Amerikane e Kosovës organizoi forum diskutimi mbi pronësin... më shumë

U publikuan doracakët për patenta, marka tregtare dhe dizaj...

Projekti i EU, IPR project ka përgatitur doracakët për objektet e pronësisë industriale. më shumë

Janë mbajtur disa seminare, trajnime dhe punëtori në fushën...

Me ndihmën e projektit të EU, IPR Project, janë mbajtur disa trajnime, seminare dhe punëtori në kuadër të ngritjes së k... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 99

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 99 më shumë

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next