Raporti Vjetor i Punës për vitin 2020

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar raportin e punës për vitin 2020. Ky raport karakterizohet me ndikimin e p... më shumë

Seminar me studentë

Agjencia për Pronësi Industriale mirëpriti disa studentë të Universitetit të Shkencave të Aplikuara të Ferizajit, Depar... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 94

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 94 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 93

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 93 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 92

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 92 më shumë

Takim ndërmjet Agjencisë për Pronësi Industriale dhe Drejto...

Një delegacion i kryesuar nga Drejtoresha e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, Znj. Ledina Beqiraj, qëndroi për vizi... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 91

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 91 më shumë

MBAHET TRAJNIMI ONLINE PËR MARKA TREGTARE DHE SEKRETE TREGT...

Me ndihmën e projektit LuxDev janë mbajtur 2 trajnime për zyrtarët e Agjencisë për Pronësi Industriale. Këto trajnime j... më shumë

Mbahet takimi i Komitetit Drejtues të Projektit të EU

Është mbajtur takimi i 2 në radhë i Komitetit Drejtues të Projektit të EU “Mbështetje për sistemin e Pronësisë Intelekt... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 90

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 90 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 89

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 89 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 88

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 88 më shumë

Reforma ligjore në fushën e pronësisë industriale

Agjencia për Pronësi Industriale me ndihmën e projektit të EU “Support for Intellectual Property Rights System in Kosov... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 87

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 87 më shumë

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next