Raporti Vjetor i Punës për vitin 2019

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar raportin e punës për vitin 2019 më shumë

Studentë të Kolegjit për Biznes dhe Teknologji vizituan Agj...

Një grup studentësh të Kolegjit për Biznes dhe Teknologji vizituan Agjencinë për Pronësi Industriale për tu njohur më a... më shumë

Takim ndërmjet Agjencisë për Pronësi Industriale dhe Drejto...

Një delegacion i kryesuar nga Drejtoresha e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, Znj. Ledina Beqiraj, qëndroi për vizi... më shumë

Takimi i Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale

U mbajt takimi i radhës së Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale. Në takim morën pjesë anëtarët e këtij Këshilli... më shumë

“Pronësia Intelektuale në aspektin Civil dhe Penal”

Agjencia për Pronësi Industriale, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe Akademia e Drejtësisë, organizuar trajnimin dy dito... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 84

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 84 më shumë

Takim me prodhuesit e produkteve bujqësore

Agjencia për Pronësi Industriale në bashkëpunim me UNDP, mbajti një takim informues me bizneset vendore në fushën e pro... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 83

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 83 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 82

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 82 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 81

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 81 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 80

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 80 më shumë

Buletini Zyrtar nr. 79

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar nr. 79 më shumë

Prev 1 2 3 4 5 6 Next