Përmbledhje e aktiviteteve për shënimin e Ditës Botërore të...

Agjencia për Pronësi Industriale gjatë muajit Prill, si muaj i pronësisë intelektuale ka organizuar aktivitete promovue... më shumë

PROMOVIM NË MEDIA

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Pronësi Industriale, Z. Gashi, ishte pjesë e panelit në programin e Radio Telev... më shumë

U shënua Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale

Përmes organizimit të Konferencës Kombëtare “Të Drejtat Pronësore Intelektuale”, u shënua Dita Botërore e Pronësisë Int... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 78

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 78 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 77

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 77 më shumë

Takimi i Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale

Është mbajtur takimi i Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale më shumë

Prev 1 2 3 4 5 Next