Buletini Zyrtar Nr. 67

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 67 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 66

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar më shumë

Takim ndërmjet Agjencisë së Pronësisë Industriale dhe Entit...

Për vizitë pranë Agjencisë  për Pronësi Industriale qëndroi delegacioni nga Enti Shtetror për Pronësi Industriale i Rep... më shumë

Regjistri online

Agjencia për Pronësi Industriale publikon regjistrin online më shumë

Fletëpagesa Digjitale

Agjencia e Pronësisë Industriale ka filluar me ofrimin e shërbimeve përmes ueb faqës së saj më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 65

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 65 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 64

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 64 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 63

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 63 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 62

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 62 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 61

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 61 më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 60

Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar buletinin nr. 60, buletini përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja ... më shumë

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale

Agjencia e Pronësisë Industriale në bashkëpunim me Zyrën për të Drejtat e Autorit, Doganën e Kosovës, Inspektoratin e T... më shumë

Buletini Zyrtar Nr. 59

Agjencia e Pronësisë Industriale ka publikuar buletinin nr. 59, buletini përmban aplikime të markave tregtare. Mbyllja ... më shumë

U mbajt takimi i Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektua...

Këshilli Shtetëror për Pronësi Intelektuale mbajt takimin e radhës. Drejtori i Agjencisë për Pronësi Industriale z. Xha... më shumë

Seminar në fushën e Treguesve Gjeografikë

Agjencia e Pronësisë Industriale të Kosovës (API), me mbështetjen e Zyrës së Komisionit Evropian, përmes projektit TAIE... më shumë

Prev 1 2 Next