Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia për Pronësi Industriale

Rr. ”Muharrem Fejza”, p.n Lagjja e Spitalit, 10000 - Prishtinë / Republika e Kosovës

Tel: për informacion+383 38 200 36 582

Zyre: +383 38 200 36 554; +383 38 200 36 544

 

FORMULAR KËRKESE E PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE