Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia për Pronësi Industriale

Rr. ”Muharrem Fejza”, p.n Lagjja e Spitalit, 10000 - Prishtinë / Republika e Kosovës

Tel: për informacion: 038 200 36 582

Zyre: 038 200 36 554; 038 200 36 544